Všimli sme si, že v susednom Česku existuje zaujímavá iniciatíva českých samospráv – Otevřená městá, ktorej nosnými myšlienkami sú:

  • pravidelné zverejňovanie informácií
  • ústretový prístup k občanom
  • veľa možností zapojenia sa občanov do verejného diania
  • prehľadné verejné zákazky od prípravy zámeru až po odovzdanie výsledkov
  • využívanie moderných a otvorených technológií vo verejnej správe

Viac informácií o projekte, o mestách, ktoré sú jeho členmi nájdete na:

www.otevrenamesta.cz