Okres Bytča sa zaraďuje medzi veľmi malé okresy Slovenska. So svojou rozlohou 281 km² je Bytča štvrtým slovenským najmenším okresom. Nachádza v severozápadnej časti SR v oblasti stredného Považia. Od štátnej hranice s Českou republikou je vzdialený necelý 1 km. Susedí s dvoma okresmi Žilinského kraja, na severe s Čadcou, na východe so Žilinou a jedným okresom Trenčianskeho kraja, na juhozápade s Považskou Bystricou.

Stred územia tvorí Bytčianska kotlina, ktorá je severným výbežkom Považského Podolia. Na severozápade doň zasahujú Javorníky, ktorých súčasťou je chránená krajinná oblasť Kysuce, na juhovýchode Súľovské vrchy, kde sa nachádza Národná prírodná rezervácia Súľovské skaly, tvorená vápencovými a zlepencovými skalnými útvarmi a ruinami Súľovského hradu. Najvyšší bod územia sa nachádza na chrbte Javorníkov vo výške 1059 m n. m. v katastri obce Štiavnik, najnižší bod 298 m n. m. je pri výtoku Váhu z okresu, v katastri obce Maršová.

Celé územie dnešného okresu Bytča patrilo od 13 st. do roku 1840 Trenčianskej stolice, neskôr až do roku 1922 do Trenčianskej župy. Okres Bytča, vtedy Veľká Bytča, vznikol pri prvom administratívnom členení ČSR, roku 1923. V rokoch 1949 – 1960 patril okres do Žilinského kraja. Pri znížení počtu okresov, v roku 1960, okres Bytča zanikol a bol pričlenený ku okresu Žilina. V súčasnosti patrí do ŽSK.

Žije tu 30 869 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 109 obyvateľov na km² (údaje k 31. 12. 2018).

Kultúrnym a hospodárskym stredisko okresu je mesto Bytča, ktoré leží v strede Bytčianskej kotliny. Najjužnejšou obcou okresu je Súľov-Hradná, najvýchodnejšou je Štiavnik, najzápadnejšou Kotešová, najsevernejšou Veľké Rovné.

Okresom tečie najdlhšia rieka Slovenska Váh, ktorá má niekoľko krátkych prítokov, z ktorých najdlhší je 18,6 km dlhý Štiavnik, pritekajúci z Javorníkov. Cez okres preteká derivačný kanál Vážskej kaskády, pri ktorom sa nachádzajú dve menšie vodné nádrže Beňov a Mikšová.

Mestá a obce:

Bytča, Hlboké nad Váhom, Hvozdnica, Jablonové, Kolárovice, Kotešová, Maršová – Rašov, Petrovice, Predmier, Súľov – Hradná, Štiavnik, Veľké Rovné


Zdroj: Kolektív autorov: Kraje a okresy Slovenska Nové administratívne členenie, Bratislava, 1997