Okres Turčianske Teplice patrí rozlohou 393 km² k malým okresom. Nachádza sa na strednom Slovensku, je najjužnejším okresom ŽSK. Na severe susedí s okresom Martin, na východe s okresom Banská Bystrica, na juhu so Žiarom nad Hronom a na západe s Prievidzou.

Jadro okresu sa nachádza v južnej časti Turčianskej kotliny, ktorú zo západu lemuje pohorie Žiar, z juhu Kremnické vrchy a z východu Veľká Fatra.  Najvyšším bod územia sa nachádza na chrbte Veľkej Fatry , v katastri obce Mošovce (1 441 m n. m.). Najnižší bod je v katastri obce Blažovce, kde nadmorská výška pri výtoku Turca je 438 m n. m.

Územie dnešného okresu Turčianske Teplice patrilo od 13 st. do roku 1848 do Turčianskej stolice, neskôr, za Bachovho absolutizmu, do Oravsko – turčianskej župy, od roku 1867 do roku 1922 do Turčianskej župy. V rokoch 1923 – 1928 bol celý dnešný okres súčasťou okresu Martin a ten bol súčasťou Považskej župy. Okres Turčianske Teplice prvý krát vznikol až v roku 1949, ale pri redukcii okresov v roku 1960 zanikol. Opäť sa stal súčasťou okresu Martin.

Žije tu 15 888 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 41 obyvateľov na km² (údaje k 31. 12. 2018). Podľa počtu obyvateľov a hustoty zaľudnenia patrí k najmenším slovenským okresom.

Správnym a administratívnym sídlom je mesto Turčianske Teplice, v okrese sa nachádza 26 obcí.

Mestá a obce:

Abramová, Blažovce, Bodorová, Borcová, Brieštie, Budiš, Čremošné, Dubové, Háj, Horná Štubňa, Ivančiná, Jasenovo, Jazernica, Kaľamenová, Liešno, Malý Čepčín, Moškovec, Mošovce, Ondrašová, Rakša,  Rudno, Sklené, Slovenské Pravno, Turček, Veľký Čepčín.


Zdroj: Kolektív autorov: Kraje a okresy Slovenska Nové administratívne členenie, Bratislava, 1997