Okres Tvrdošín patrí rozlohou 479 km² k menším okresom. Nachádza sa na severe SR. Dlhá severovýchodná hranica okresu je súčasne štátnou hranicou s Poľskom. Susedí s Liptovským Mikulášom, Dolným Kubínom a Námestovom.

Územie zaberajú celky ako Oravská kotlina, Skorušinské vrchy, Podtatranská brázda, severné výbežky Oravskej Magury a Oravskej vrchoviny. Juhovýchodný cíp územia patrí do Západných Tatier. Najvyšším bodom územia je vrch Baníkov v Západných Tatrách (2 178 m n. m.). Najnižší bod je pri výtoku rieky Orava v katastri obce Podbiel (550 m n. m.).

Celé územie dnešného okresu Tvrdošín patrilo od 13 st. do roku 1848 do Oravskej stolice, neskôr, za Bachovho absolutizmu, do Oravsko – turčianskej župy, od roku 1867 do roku 1922 do Oravskej župy. V roku 1920 vláda prvej ČSR odstúpila dve obce na severovýchode Poľsku (Suchá Hora a Hladovka). Pri prvom administratívnom členení Slovenska v rámci ČSR vznikol v hraniciach dnešného okresu Tvrdošín, okres Trstená. V roku 1924 vrátilo Poľsko Suchú Horu a Hladovku Slovensku. V roku 1923 – 1928 patril okres Trstená do Považskej župy, v rokoch 1938 – 1945 do Tatranskej župy, od roku 1949 do Žilinského kraja.. Od októbra 1938 do októbra 1939 spomínané dve obce sa opäť nedobrovoľne ocitli v Poľsku. V roku 1960, okres Trstená zanikol, bol včlenený do okresu Dolný Kubín.

Žije tu 36 157 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 75 obyvateľov na km² (údaje k 31. 12. 2018).

Správnym a administratívnym sídlom je mesto Tvrdošín, v okrese sa nachádzajú dve mestá – a 13 obcí.

Mestá a obce:

Brezovica, Čimhová, Habovka, Hladovka, Liesek, Nižná, Oravský Biely Potok, Podbiel, Suchá Hora, Štefanov nad Oravou, Vitanová, Zábiedovo, Zuberec, Tvrdošín, Trstená


Zdroj: Kolektív autorov: Kraje a okresy Slovenska Nové administratívne členenie, Bratislava, 1997