Metodika pre získavanie a spracovanie údajov a dát o otvorenosti samosprávy (ŽSK) voči občanom

Metodika pre hodnotenie otvorenosti samosprávy (ŽSK) voči občanom