2018

V roku 2018 naše občianske združenie bolo úspešné ako žiadateľ dotácie na projekt pod názvom „Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK.“ Viac o projekte tu.

2017

Koncom mesiaca máj pripravilo OZ pre deti z Detského domova v Bytči k sviatku Dňa detí pestrý program. Deti sa na rybníku pri v Bytči Hrabovom tešili zo zábavných hier, zašportovali si, zasúťažili a mali možnosť vyhrať zaujímavé odmeny. Celý deň sa niesol v duchu rôznych sprievodných akcií, ako napríklad maľovanie na tvár, streľba z luku, viazanie uzlov, vozenie sa na motorovom člne, bicyklovanie na vodnom bicykli. Deti sa dokonca učili základom rybárčenia a ako výsledok si mohli uloviť vlastnú rybu. Ako prekvapenie prišli aj hasiči z DHZ Bytča, ktorí pripravili tiež množstvo atrakcií vrátane predstavenia svojej práce a fungovania DHZ.

Na jeseň, pri príležitosti začiatku nového školského roku zorganizovali dobrovoľníci z nášho OZ besedu s vychovávateľmi z Detského domova v Bytči. Dobrovoľníci sa pri akciách s deťmi zoznámili a zblížili. Témou besedy s ich vychovávateľmi a sociálno-pedagogickými pracovníkmi boli návrhy, ako ešte viac zlepšiť pobyt detí v detskom domove.

V roku 2017 prebehli v OZ zmeny – rozšírila sa činnosť OZ, obmenila sa členská základňa a sídlo sa presunulo do Žiliny. Po týchto zmenách OZ pokračovalo v napĺňaní svojich stálych a nových cieľov.

2016

Členovia OZ spolu s dobrovoľníkmi zorganizovali v priebehu roku 2016 štyri zbierky šatstva a hygienických potrieb pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľov, najmä pre seniorov. V poslednej predvianočnej zbierke tiež poskytli trvanlivé potraviny pre spomínanú cieľovú skupinu.

V júni 2016 zorganizovalo OZ aj so svojimi  dobrovoľníkmi a priateľmi jednodňový výlet pre deti zo sociálne slabších rodín. Navštívili hrad Devín, spoznávali okolie a strávili spolu príjemný deň.

Na konci leta sa členovia a dobrovoľníci OZ spolu s deťmi zo sociálne slabších rodín, spoločne rozlúčili s prázdninami. Zorganizovali opekanie v príjemnom prostredí Železnej studienky. Deti sa do sýtosti vybláznili v prírode a zašportovali si.