Okres Martin sa zaraďuje medzi stredne veľké okresy Slovenska. Má rozlohu 736 km², nachádza sa severnej polovici stredného Slovenska. Susedí s okresmi Žilina, Ružomberok, Turčianske teplice, Dolný Kubín, Banská Bystrica a Prievidza.

Centrálna časť okresu leží v Turčianskej kotline, ktorá je zo západu a severu chránená Malou Fatrou a z východu Veľkou Fatrou. Na juhozápade zasahuje do okresu pohorie Žiar. Najvyšším bodom územia je Veľký Kriváň v Malej Fatre (1709 m n. m.), najnižším bodom je výtok Váhu z územia okresu. Územím preteká rieka Váh.

Celé územie dnešného okresu Martin patrilo od 13 st. do roku 1848 do Turčianskej stolice. Za Bachovho absolutizmu v r. 1850 – 1860 do Oravsko – turčianskej župy. Okres Martin, ktorý vznikol pri prvom administratívnom členení Slovenska, v rámci ČSR v roku 1923, bol podstatne väčší ako dnešný. V rokoch 1923 – 1928 jeho vyššou administratívnou jednotkou bola Považská župa. Pri správnom členení v roku 1949 bol z južnej časti vytvorený nový okres Turčianske Teplice. Roku 1960 sa hranice okresu Martin vrátili do stavu z rokov 1928 – 1938, keď sa územie okresu zhodovalo s územím regiónu Turiec.

Žije tu 96 505 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 131 obyvateľov na km² (údaje k 31. 12. 2018).

Správnym sídlom je mesto Martin, v okrese sa nachádza ešte dve mestá – Vrútky a Turany a 40 obcí.

Mestá a obce:

Belá-Dulice, Benice, Blatnica, Bystrička, Ďanová, Diaková, Dolný Kalník, Dražkovce, Folkušová, Horný Kalník, Karlová, Kláštor pod Znievom, Košťany nad Turcom, Krpeľany, Laskár, Ležiachov, Lipovec, Necpaly, Nolčovo, Podhradie, Príbovce, Rakovo, Ratkovo, Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Slovany, Socovce, Sučany, Šútovo, Trebostovo, Trnovo, Turčianska Štiavnička, Turčianske Jaseno, Turčianske Kľačany, Turčiansky Ďur, Turčiansky Peter, Valča, Vrícko, Záborie, Žabokreky.


Zdroj: Kolektív autorov: Kraje a okresy Slovenska Nové administratívne členenie, Bratislava, 1997