Transparentnosť obcí ŽSK mapujeme na interaktívnej mape!

Zobraziť mapu
November 2019
Ukončenie realizácie aktivít projektu
0
0
0
0
Dní
0
0
Hod
0
0
Min
0
0
Sec

Expositus

Našu novú webovú stránku, ktorá sa bude venovať aktivitám a výstupom projektu, sme pomenovali EXPOSITUS. Slovo má pôvod v latinčine a znamená – vykladať, predkladať smerom von, na svetlo, na dôležité miesto. Aj takto chápeme vzťah samosprávy voči občanom. V dnešnej  dobe informatizácií by malo byť samozrejmosťou pre obce proaktívne predkladať svojim občanom na webovej stránke informácie o fungovaní samosprávy, nakladaní verejných zdrojov a  rozhodovacích procesoch.

V neposlednom rade každá webová stránka by mala byť aj výkladnou skriňou organizácie, ktorá ju prezentuje.

Logo európskej únie a ESF