Všimli sme si, že súťaž Zlatý erb 2018 zverejnila výsledky o najlepšiu stránku samospráv. Gratulujeme dvom obciam zo Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa vynikajúco umiestnili.

A to obec Valča z martinského okresu v kategórii najlepšia stránka obce.

Mesto Krásno na d Kysucou bolo vyhodnotené, že spravuje najlepšiu bezbariérovú stránku.

Gratulujeme!

TS_ZlatyErb2018