V prvom prázdninovom mesiaci sa realizoval testovací výskum jedného okresu Žilinského samosprávneho kraja, v ktorom sa nachádza 11 obcí (počet obyvateľov od 800 do 4000) a jedno mesto (11 000) obyvateľov.

Na výskume a analýze pracoval celý tím. Cieľom testu zainteresovaných pracovníkov projektu na tých istých samosprávach bolo naučiť sa správne vyhľadávať skúmané údaje na internetových stránkach samospráv, navzájom konzultovať a overovať korektnosť nájdených informácií. V neposlednom rade aj porovnať, či sa výsledky navzájom zhodovali. Ak sa tak nestalo, vykonávala sa dôkladná analýza chýb a nasledovali opatrenia k redukcii nedostatkov.

Najviac otázok sa objavilo v súvislosti s aktuálnosťou skúmanej informácie, archiváciou dát na weboch obcí, blúdením po stránke ( a to v prípade, keď web bol používateľsky nie „priateľský“ ), neúplnosťou bádanej informácie či ujasnením si podobných pojmov a termínov, ktoré obce rôzne využívali. Tieto otázky boli predmetom konzultácie s odborníkom v oblasti práva.

Test zároveň preukázal, že každá jedna obec musí podliehať výskumu a analýze najmenej jeden hospodársky rok, nakoľko niektoré skúmané údaje podliehajú zverejneniu práve určitým obdobiam roka.

V auguste začíname reálnu analýzu.