Smart mesto – aj tejto téme sa bude okrajovo venovať Metodika na zber údajov o samosprávach ŽSK.

Žilina vďaka modernizácii verejného osvetlenia ušetrí ročne približne 60 percent nákladov. Úspora sa týka nielen nákladov na spotrebu elektrickej energie, ale aj nákladov na údržbu.

Viac : http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=15958