Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné (právo účasti verejnosti na zastupiteľstve vyplýva priamo z Ústavy SR). Samozrejme, existujú výnimky. Napríklad výnimkou je situácia, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov (napr. Obchodný zákonník – obchodné tajomstvo, a iné…).

Ako je to však s aktívnou účasťou verejnosti na zastupiteľstvách? Občania majú právo zúčastniť sa rokovania zastupiteľstva, avšak nemajú automaticky právo aktívne na ňom vystúpiť.

Je v kompetencii každej samosprávy, aby možnosť vystúpenia verejnosti na zasadnutiach zastupiteľstva bola nejakým spôsobom regulovaná.  A to na základe pravidiel určených pre všetkých (Výnimky tvoria ústavní činitelia. Ak požiada o slovo poslanec Národnej rady SR, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu automaticky udelí.)

Rokovanie zastupiteľstva zväčša upravuje zákonom predpokladaný rokovací poriadok. V rámci jeho úpravy by mali byť zakomponované pravidlá a podmienky aktívnej účasti verejnosti na zastupiteľstve. V kontexte otvorenosti a transparentnosti sa za najnižšiu mieru otvorenosti považuje formulácia na základe výnimky. To znamená ak sa predmetný bod rokovania priamo týka veci právneho záujmu fyzickej osoby, ktorá chce verejne vystúpiť. Vyššia miera otvorenosti je so súhlasom zastupiteľstva vystúpiť kedykoľvek. Najvyššia miera otvorenosti samosprávy je ak zastupiteľstvo neviaže možnosť vystúpiť na základe rozhodnutia orgánu, ale na základe vopred určených podmienok (lehota, forma, dĺžka prejavu, obmedzenie počtu prihlásených, možnosť losovania poradia a podobne. (aby sa časové trvanie zastupiteľstva zbytočne a často umelo nepredlžovalo).