Keďže novelizácia Zákona o verejnom obstarávaní (VO) vstúpi do platnosti 1. januára 2019, a v našich výskumoch sa zaoberáme aj otázkou zverejňovania napr. plánu VO, správ o súhrnných zákazkách, dávame do pozornosti tlačovú správu ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska), ako na novelizáciu reaguje. Zákon uvoľnil limity pre zákazky s nízkou a podlimitnou hodnotou pre tovary a služby aj stavebné práce.

https://www.zmos.sk/spolocne-vyhlasenie-uvo-a-zmos-k-zodpovednemu-verejnemu-obstaravaniu-.phtml?id3=0&module_action__328020__id_art=28986#m_328020