Atmosféra pred komunálnymi voľbami 2018 odkryla, aspoň tu v našom regióne, dva zaujímavé fakty.

Počet občanov, uchádzajúcich sa o posty poslancov zastupiteľstiev alebo o posty starostov a primátorov, oproti minulému volebnému obdobiu klesol (najmä poslancov). Sú obce (veľké obce), kde je napríklad len jeden kandidát na starostu.  Na Slovensku sú však aj obce, kde nechce kandidovať nikto.

To je jedna zaujímavosť. Paradoxne, kampane boli náročnejšie, nákladnejšie, na občana útočili zo všetkých strán, a nie vždy lichotivo. Obyvatelia, napriek tomu, že klesol záujem o funkcie vo verejnej služby (poslanci a starostovia), citlivejšie vnímajú, kto z nich naopak o tieto funkcie má záujem.

Oproti minulým obdobiam, nie je im jedno, akí ľudia budú ďalšie štyri roky spravovať verejné zdroje, v ktorých participatívnu účasť majú aj oni, a to vo forme podielových daní. Vycibrila sa  vnímavosť najmä voči klientelizmu, ktorý je asi najviac spájaný s netransparentnosťou. Sleduje sa aj vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti štatutárov obcí. Vzniklo mnoho neziskových skupín, ktoré upozorňujú na korupčné praktiky verejných činiteľov. V protikorupčnej osvete sú veľmi silné aj sociálne siete. Zákon 211 o slobodnom prístupe k informáciám je ďalší dôležitý krok ku monitorovaniu chodu samosprávy. Z týchto dôvodov by malo obciam záležať  podrobne informovať o svojich zámeroch, investíciách na internetových stránkach. Pretože základným právom, ktoré podporuje zachovanie princípu transparentnosti v činnosti obcí a kontroly zo strany občanom je právo na informácie. Na záver sme si požičali vetu od Transparency International, a to, že informácie sú nepriateľom korupcie.

Želáme starostom staronovým, novým a taktiež aj poslancom, aby v ďalších štyroch rokoch nesklamali dôveru ľudí, a aby činnosť ich úradov bola otvorená a transparentná voči svojim občanom.