Všimli sme si, že ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) vydalo pre volených predstaviteľov samospráv zaujímavú publikáciu, ktorá približuje prehľad kľúčovej legislatívy a aspektov, ktoré sa vo výraznej miere podieľajú na činnosti volených orgánov miest a obcí, ako aj na práci ich odborných zamestnancov.

Celú príručku nájdete tu:

https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1073227