V mesiaci jún sa projektový tím „radil“ niekoľkokrát. Analytická časť tímu pracovala na zbere základných dát o samosprávach Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Pre zaujímavosť ŽSK je rozdelený do piatich historických regiónov – Orava, Liptov, Turiec, Horné Považie a Kysuce. Spolu 296 obcí a 19 miest. Mapovať sa bude teda viac ako 300 samospráv.

Naďalej sa pracuje aj na výbere oblastí výskumu, teda aké údaje sa budú spracovávať do finálneho výstupu projektu, ktorým bude interaktívna mapa.